OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LASEROWE I NIELASEROWE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

LASEROWE I NIELASEROWE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

W ramach akredytacji nr AB 286 wykonujemy pomiary nielaserowego promieniowania optycznego, laserowego, oświetlenia:

  • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego: nadfioletowe UV, podczerwone IR, widzialne VIS, w tym niebieskie:
  • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami, odnosząc się do aktualnie ustalonych w Polsce MDE (zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami).
  • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego emitowanego przez maszyny (klasyfikacja urządzenia ze względu na poziom emisji promieniowania).
  • pomiary laserowego promieniowania optycznego,
  • pomiary natężenia oświetlenia i ustalenie równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
  • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Posiadamy uprawnienia inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego nadane przez CIOP (nie objęte certyfikatem PCA).

Pomiary wykonujemy przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej, posiadając certyfikaty NIST.

Posiadamy wdrożony system jakości.

Pomiary wykonujemy metodą akredytowaną.

Obecnie stosowana technologia w szerokim zakresie wykorzystuje promieniowanie optyczne w przemyśle, medycynie, kosmetyce.

Technologicznymi źródłami nielaserowego promieniowania optycznego są: lampy ksenonowe, lampy fluorescencyjne, żarówki halogenowe o dużej mocy, łuk elektryczny otwarty wykorzystywany przy spawaniu itp.

Promieniowanie laserowe charakteryzuję się wysoką spójnością, kierunkowością rozchodzenia się wiązki oraz możliwością uzyskania wysokich gęstości energii.
To wszystko powoduje, że przypadkowy, nawet krótkotrwały kontakt ciała, lub oka człowieka z wiązką pierwotną jak i również odbitą zwierciadlanie i rozproszoną kierunkowo powoduje duże zagrożenie dla zdrowia.

Zdecydowana większość urządzeń laserowych szeroko rozpowszechnionych w medycynie jako skalpele, lasery biostymulacyjne czy przemyśle zaklasyfikowane zostały do najniebezpieczniejszych typów laserów 3B i 4. Obsługa takich urządzeń wymaga właściwego przeszkolenia personelu z zakresu bezpiecznego użytkowania laserów. Ponadto konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej pracowników, pacjentów jak i również osób postronnych mogących przypadkowo się pojawić w zasięgu pracy urządzenia.

Szczegółową ofertę uzgadniamy indywidualnie z klientem, uwzględniając zarówno ilość stanowisk, niezbędny zakres pomiarowy, jak i koszty dojazdu.

Kontakt:

mgr inż. Mateusz Piechaczek – Kierownik Techniczny Laboratorium Higieny Pracy,

tel.: +48 721 88 77 88, e-mail: mateusz.piechaczek@ppkrakow.pl

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością