OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP"
Marek Zając i Artur Zając s.c.

Pomiary czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz pomiary w środowisku ogólnym

POLE elektromagnetyczne

Radiologia

Laserowe i nielaserowe promieniowanie optyczne

Akustyka

INNE POMIARY

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP" s. c. ©

2010–2021 wszelkie prawa zastrzeżone.