OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP"
Marek Zając i Artur Zając s.c.

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacji Nr AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN–EN ISO/IEC 17025:2008-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" – pełny zakres akredytacji.

CERTYFIKAT
DO WGLĄDU

Zobacz zakres akredytacji

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ "PP" s. c. ©

2010–2021 wszelkie prawa zastrzeżone.